Skup Aut Warszawa » Blog » Sprzedaż auta bez OC – czy to możliwe?

BLOG

Sprzedaż auta bez OC – czy to możliwe?

Spis treści

Sprzedaż auta bez OC - czy to możliwe?

Na początku warto pamiętać że sprzedając auto, jako  dotychczasowy właściciel pojazdu masz obowiązek ubezpieczeniowy. Tu uzyskasz odpowiedz na kluczowe pytania dotyczące sprzedaży auta bez OC. Zawierając umowę dotyczącą auto bez polisy OC należy pamiętać o art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zapis stanowi o tym że każdy zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny, musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Obowiązkowa składa dotyczy okresu ubezpieczeniowego na 12 miesięcy.

Czy można sprzedać samochód bez ubezpieczenia OC?

Tyko w dwóch przypadkach właściciel pojazdu może dokonać transakcji przy braku ubezpieczenia OC. Pierwszy opcja dotyczy zabytkowych samochodów bez OC w okresie kiedy są wyłączone z ruchu. W drugim przypadku zapis dotyczy samochodu który został wyrejestrowany z powodu kradzieży, odzyskany i sprzedany przed ponowną rejestracją przez nabywcę. Wtedy Obowiązkiem nowego właściciela jest zrobienie przeglądu, złożenie wniosku o dowód rejestracyjny oraz tego samego dnia zawarcie umowy OC.

Co zrobić kiedy kupiłem auto bez OC?

Przede wszystkim natychmiast po zakupie wykupić polisę OC na podstawie umowy kupna sprzedaży i dowodu rejestracyjnego. Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji warto sprawdzić czy poprzedni właściciel posiada ważną polisę OC. Jeżeli tak, możesz zgłosić aktualnemu ubezpieczycielowi chęć kontynuowania polisy. Składka zostanie przeliczona na Ciebie a ciągłość zachowana. Możesz również wypowiedzieć umowę, lecz pamiętaj aby tego samego dnia zawrzeć umowę z innym zakładzie ubezpieczeniowym.

Czy kara za brak OC przechodzi na nowego właściciela?

Nowy nabywca przejmuje prawa i obowiązki które wynikają z umowy ubezpieczenia OC. Na szczęśnie nie grozi mu kara za brak OC w czasie kiedy nie był właścicielem pojazdu. Warto jednak dla własnej świadomości zapoznać się z informacjami na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Najważniejsze wklejamy tutaj:

Wysokość kary za brak OC komunikacyjnego zależy od: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, rodzaju pojazdu, a także okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym.

Wysokość karty za brak OC ze względu na rodzaj pojazdu:

  • samochody osobowe – równowartość dwukrotności płacy minimalnej,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności płacy minimalnej,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 płacy minimalnej.

Wysokość kary za brak OC ze względu na długość przerwy w ochronie ubezpieczeniowej:

  • od 1 do 3 dni – 20% pełnej opłaty,
  • od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty.

Kto przesyła karę za brak OC?

Zawiadomienie o nałożeniu kary oraz wezwanie do zapłaty przesyła UFG. Przesyłane jest za pośrednictwem poczty. 75% wykrywanych przypadków braku polisy OC odbywa się dzięki własnym ustaleniom Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Bez bezpośredniego kontaktu z właścicielem auta. Pozostałe 25% dzięki kontroli policji lub innych organów zewnętrznych.

Zobacz podobne wpisy